Thí nghiệm cơ học đất

Xác Định Sức Chống Cắt Của Đất Trong Phòng Thí Nghiệm – Máy Cắt Phẳng

Định nghĩa sức chống cắt của đất: Sức chống cắt của đất là phản lực[Xem chi tiết]

Xác Định Tính Nén Lún Trong Phòng Bằng Máy Nén Một Trục Không Nở Hông

Tính nén lúc của đất Là khả năng giảm thể tích của đất (Do giảm[Xem chi tiết]