Xác Định Tính Nén Lún Trong Phòng Bằng Máy Nén Một Trục Không Nở Hông

máy nén cố kết

Tính nén lúc của đất

Là khả năng giảm thể tích của đất (Do giảm độ rỗng, biểu hiện ở sự giảm chiều cao) dưới tác dụng của tải trọng ngoài

Máy nén một trục không nở hông – Máy nén cố kết

Là loại máy nén được sử dụng rất nhiều trong thí nghiệm nén một trục không nở hông mẫu đất, sử dụng nhiều trong thí ngiệm Nén nhanh và Nén cố kết

Xác định tính nén lún của đất thường bao gồm:

  • Xác định hệ số nén lún
  • Chỉ số nén
  • Áp lực tiền cố kết
  • Modun tổng biến dạng
  • Hệ số cố kết của đất nguyên trạng

 

Trình thự thí nghiệm

Thí nghiệm Nén nhanh 1 trục không nở hông như sau:

B1. Dùng dao vòng (1 dao) ấn vòa mẫu đất xác định khối lượng thể tích tự nhiên.

B2. Làm ẩm 2 tờ giấy thấm và đặt giấy thấm lên 2 bề mặt mẫu đất trong dào vòng. Đặt dao vòng chứa đất và đã có giấy thấm lên viên đá thấm có sẵn trong hộp nén (Trước đó cần vệ sinh hộp nén). Tiếp tục đặt thấm dậy của hộp nén lên trên rồi khóa chốt và đặt viên đá thấm gắn liền với mắp định vị truyền lực lên trên bề mặt của mẫu đất.

B3. Tiến hành nâng hệ thống cánh tay đồn của máy, đưa bộ phận định vị truyeeuf lực vào vị trí tâm của mẫu đất, đưa đồng hồ đo điện vào vị trí định vị đó, chỉnh đồng hồ về 0

B4. Bắt đầu gia tải và ghi nhận thời điểm ban đầu (Thời điểm vừa bắt đầu gia tải). Chúy ý thao tác đặt tải nhẹ hàng, tránh rung. Tùy theo loại đất, trạng thái của đất  hoặc tải trọng công trình mà quy định độ lớn của mỗi cấp tải  và số cấp tải cần thiết là khác nhau.:

  • Đối với đất dính, ở trạng thái nhão và dẻo nhão (chảy và dẻo chảy), sử dụng các cấp : 0.125; 0.25; 0.5; 1; 2;3; 4; 8 KG/cm2;
  • Đối với đất dính ở trạng thái dẻo mềm và dẻo cứng, sử dụng các cấp tải: 0.25; 0.5; 1; 2; 3; 4; 8; 16 KG/cm2.
  • Đối với đất dính ở trạng thái rắn và nửa rắn (cứng và nửa cứng), sử dụng các cấp tải: 0.5; 1; 2; 3; 4; 8; 16; 32 KG/cm2

B5. Sau thời gian 2h từ thời điểm “0”, ghi lại số đọc trên đồng hồ rồi tiếp tục chất thêm tải (Gia tải đến cấp tiếp theo). Theo TCVN4200:2012, Khi nén nhanh, giữ cấp tải trọng ban đầu và cấp tải trọng trung gian thì sau 2 giờ cần ghi số đọc và gia tăng tải trọn. Riêng cấp tải cuối cùng sua thời gian 2 giờ vẫn ghi số đọc đồng hồ, đồng thời tiếp tục giữ ổn định tải trọng (Đến sau 24 giờ của cấp tải cuối) và ghi số đọc cuối cùng.

 

 

 

Nguồn:

Tiêu chuẩn thí nghiệm TCVN 4200:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *