BẢN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

PNXDAQ là phần mềm đa năng với mục đích thu dữ liệu từ nhiều kênh đo một cách đồng bộ


Phần mềm PNXDLG là phần  mềm được thết kế chuyên dụng cho các ứng dụng thu dữ trong thời gian dài. Nó cho phép thu dữ liệu bất đồng bộ giữa các kênh và tự động khôi phục trạng thái nếu hệ thống nguồn điện có sự cố và sau đó ổn định trở lại.

Tải về bản cài đặt

 


PNXSMT là phần mềm điều khiển và thu thập dữ liệu cho hệ thống máy 3 trục phục vụ cho các thí nghiệm U-U, C-U, C-D

Tải về phần mềm


Click vào biểu tượng file nén để tải chương trình  CRV_LITE về


Hướng dẫn sử dụng


Tất cả các Driver cho giao tiếp USB – UART và USB – RS232 có thể tài về theo các mục sau đây:

DRIVER USB TO UART

USB-UART FT232R-FTDI-CDM v2.08.28-WHQL-Certified1


USB-UART-CH340_WINDOWS


USB-UART-CP210x Universal_Windows Driver


USB-UART CP210x VCP Windows v6.7


USB-UART-CP210x Windows Drivers V6.7.6


USB-UART-CP210x Windows Drivers with Serial Enumeration V6.7.6


Driver usb to rs232

Driver PL2303GT


Chuyển đổi TXT qua XLSX: Sử dụng để chuyển đổi file lưu dữ liệu của các bộ CRV datalogger từ file text qua file Excel


Bản PDF Hướng dẫn sử dụng

tiêu chuẩn thí nghiệm

TCVN 13735:2023 Bê tông – Bê tông cố sợi siêu tính năng (UHPC) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TCVN -13736:2023 Bê tông – Kết cấu bê tông cốt sợi siêu tính năng (UHPC) – Thi công và nghiệm thu

DATA SHEET

Cảm biến chuyển vị do HOÀNG VINH sản xuất