THÔNG TIN MỚI

ĐÁNH GIÁ NHIỆT THỦY HÓA TRONG BÊ TÔNG KHỐI LỚN

ĐÁNH GIÁ NHIỆT THỦY HÓA TRONG BÊ TÔNG KHỐI LỚN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC[Xem chi tiết]

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHẠY ĐỘC LẬP CRVDLG06 / CRVDLG03

GIỚI THIỆU Thiết bị CRVDLG06 hoặc CRVDLG03 thuộc họ thiết bị CRV (CORVUS). Thiết bị[Xem chi tiết]

Xác Định Sức Chống Cắt Của Đất Trong Phòng Thí Nghiệm – Máy Cắt Phẳng

Định nghĩa sức chống cắt của đất: Sức chống cắt của đất là phản lực[Xem chi tiết]

Xác Định Tính Nén Lún Trong Phòng Bằng Máy Nén Một Trục Không Nở Hông

Tính nén lúc của đất Là khả năng giảm thể tích của đất (Do giảm[Xem chi tiết]